Privacy-beleid

Ann Faith respecteert uw keuzes met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke informatie die we verwerven via uw bezoek aan onze website. Dit privacy-beleid beschrijft hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, en hoe u het gebruik kan bepalen.

Dit privacy-beleid heeft betrekking op alle natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden als gewone gebruiker van de internetsite of als klant. Dit bericht heeft echter geen betrekking op rechtspersonen.

Op deze website vragen we u om persoonlijke gegevens zoals uw naam en emailadres. U verstrekt deze persoonlijke informatie vrijwillig door een contactformulier op deze website in te vullen. Deze persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt om de verwerking van uw bericht te bespoedigen.

Tevens verzamelen we algemene informatie zoals uw IP-adres, de webbrowser die u gebruikt en welke pagina's u bezoekt op onze site. Deze algemene informatie wordt verstrekt door uw webbrowser. We gebruiken deze algemene informatie voor het verbeteren van onze website opdat we u een nog aangenamere ervaring kunnen bezorgen bij een volgend bezoek aan onze website.

Op deze website gebruiken we functionele "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in uw browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

Ann Faith verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te beschermen en passende veiligheidsmaatregelen in te voeren om het verlies, de vernietiging, het misbruik, de onvrijwillige wijziging of de verspreiding van uw gegevens te vermijden.

Wanneer uw gegevens gebruikt worden om u onze diensten te leveren (bv.: antwoord op uw vragen en aanvragen, …) worden deze gegevens bewaard voor een redelijke periode die beperkt is tot de verwezenlijking van het doel dat bij het verzamelen ervan werd nagestreefd, met inbegrip van de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens. In alle gevallen worden uw gegevens bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn of elke andere bewaartermijn die door de wet zou worden opgelegd.

Ann Faith zal onder geen beding uw gegevens delen met derden, behoudens onder gerechterlijke vordering. Ann Faith heeft geen afspraken met reclame-regies over het gebruik van uw gegevens.

Overeenkomstig de wetgeving beschikt u over een toegangs-, verbeterings-, verwijderings- en overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens. In bepaalde gevallen heeft u eveneens het recht u tegen hun verwerking te verzetten of deze te beperken. Deze rechten zijn kosteloos en kunnen op elk ogenblik uitgeoefend worden door ons te contacteren op deze coƶrdinaten. Indien u ons een vraag met betrekking tot uw rechten verstuurt, vragen we u uw volledige gegevens mee te delen (familienaam, voornaam, e-mailadres(sen), volledig postadres) en een recto/versokopie van uw identiteitskaart bij te voegen om misbruiken te vermijden en om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren.

Indien u meent dat de wetgeving over de persoonlijke levenssfeer geschonden werd, heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de gegevensbeveiligingsoverheid waarvan de gegevens de volgende zijn:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Email: contact@apd-gba.be

Ann Faith behoudt zich het recht voor om te allen tijde het privacy-beleid te wijzigen ten einde het beleid beter te laten overeenstemmen met het werkelijke gebruik van uw gegevens. Indien het substantiƫle wijzigingen aan het beleid betreft, zullen wij u in de mate van het mogelijke contacteren vooraleer we de wijzigingen invoeren. We raden u in elk geval aan regelmatig deze pagina te bezoeken om eventuele wijzigingen te bekijken.

Top